woensdag 17 oktober 2012

Voor en na

De puppyren wordt elke dag schoongemaakt. De pups moeten in de werpkist wachten tot de witte tornado voorbij is. Daarna mogen ze op een schone krant plassen, hoewel ze het soms niet kunnen laten om op een fris gewassen kleedje hun behoefte te doen. Maar aldoende leren ze wat zindelijkheid is. En als ze in een dolle bui zijn rennen ze met het negental zo'n 5 meter heen en weer 5 meter terug door de ren soms aangevuld met een rondje werpkist rennen.